Dřevovýroba

SESAZOVÁNÍ

Sesazování

DO FIGURY (ZRCADLOVĚ)

Z jednoho svazku dýh jsou listy dýhy kladeny za sebou a otáčeny jako listy knihy, aby na sebe navazovali a vytvářeli „figuru“, tedy symetrický obraz.

Listy z jednoho svazku kladeny za sebou,překlopeny  jako listy knihy. Listy na sebe navazují a vytvářejí symetrický obraz. Neboť se postupně střídají „pevný“ a „volný – překlápěný“ list, může se stát, že listy budou jinak odrážet světlo a také mohou jinak přijímat mořidlo. Tím může docházet u některých dřevin k rozdílu barevnosti, která však může být minimalizována správnou povrchovou úpravou

ZA SEBOU

Listy z jednoho svazku dýh jsou taženy a neotáčeny. Výsledný vzhled je opakující se struktura dýhy, nikoli však figura a tedy žádná symetrie. 

NÁHODNÁ SKLADBA (IMITACE SPÁROVKY)

Pro náhodou skladbu je použito dva a více svazků dýh, ze kterých jsou vybrány různé listy, které nemusí být stejně široké, mají různou strukturu (fládr, rovnoletý, polofládr) a jsou sesazovány za sebou, čímž vzniká dojem masivního dřeva tzv. „spárovka“

OSTATNÍ

Dle požadavku zákazníka lze sesazovat např. po úhlem 45°, šikmo, do různých obrazců, různě listy dýh otáčet apod. Záleží jen na požadavcích zákazníka.

Díky možnosti laserového vyřezávání, lze vytvořit i nepravidelné či oblé tvary (např. list).