Dřevovýroba

VÝROBA SESAZENEK

Kontakt

Bc. Martin Bouška

E-mail: nakup@jfd.cz

Phone: 469 775 874

Mobile: +420 736 514 762

Formulář ke stažení
OBJEDNÁVKA SESAZENEK

Průběh výroby dýhové sesazenky

Dýha je tenký plát dřeva o tloušťce 0,55 mm – 1,5 mm, kterou využíváme k výrobě nábytku, dveří, podlah,….

1. Třídění dýhy – třídění dýh probíhá ve skladu dle následujících parametrů

 • Rozměry svazků – délka a šířka – tzv. délkové třídění
 • Kvalita a struktura materiálu – tzv. kvalitativní třídění

Pří třídění může docházet i ke kombinaci obou parametrů – vždy se řídíme požadavky zákazníka.

2. Krácení/Sámování

 • Krácení – při krácení jsou svazky dýhy o délce XY zkráceny nožem krátících nůžek na délku požadovanou zákazníkem s připočítáním technologicky potřebné „nadmíry“
 • Sámování – na této operaci je svazek osámován z obou stran z původní šířky XY na zákazníkem požadovanou šířku. Sámování může probíhat na jednonožových nůžkách nebo na dvounožových nůžkách.

3. Nanášení lepidla a sesazování

 • Nanášení lepidla – připravený svazek je vložen do nanášečky lepidla, kde pomocí dvou nanášecích rýhovaných rotujících válců dojde k nanesení lepidla na hrany svazku po jeho delší straně. Následně je svazek místěn na dvoupatrový dopravník (potřebný k přípravě lepidla pro další zpracování). Takto připravené svazky dýh jsou dle požadavků zákazníka na skladbu vkládány  do sesazovacího stroje, kde se teplem a stlačením listů k sobě lepidlo aktivuje a vznikne tak tupý spoj – tedy, sesazenka je z rubové i lícové strany stejná.
 • Sesazování pomocí tavného vlákna – pokud zákazník požaduje sesazení pomocí tavného vlákna, vynechává se operace nanášení lepidla a svazky jdou přímo do sesazovacího stroje pro sesazování vláknem.

4. Ořezávání a zpevnění okrajů

 • Poslední operace sesazenek. Při ořezávání jsou tzv. schody zarovnány a okraje jsou zpevněny tavným vláknem, které chrání sesazenky při další manipulaci.

5. Výstupní kontrola

 • Zde probíhá kontrola sesazenek dle požadavků zákazníka (100%-ní kontrola, namátková kontrola)

6. Balení sesazenek a expedice

 • Hotové sesazenky je nutné zabalit dle požadavků zákazníka na jednotlivé palety, označit a přidat požadované doklady
  Poté jsou palety baleny do černé strech fólie, zapáskovány a expedovány zákazníkovi