Dřevovýroba

PROVOZNÍ PLOCHA, KAPACITA

Provozní plocha, kapacita

V roce 2008 jsme otevřeli naši novou továrnu. Hlavními důvody pro to bylo zlepšení logistiky a zjednodušení toku výroby, zapojení nových technologií a s tím spojené zlepšení spolupráce s našimi obchodními partnery. V druhém kroku také došlo k navýšení výrobní kapacity výroby sesazenek, zejména v lepené spáře.

Aktuálně se roční výrobní kapacita pohybuje ve dvousměnném provozu okolo 3 000 000 m2 sesazenek, což znamená, že jsme schopni zpracovat přibližně 5 000 000 m2 dýhy za rok.

Celková výrobní a skladovací plocha v novém závodě je cca. 7000 m2 a k tomu související infrastruktura.